Udrażnianie rur i kanalizacji Warszawa. inż Andrzej Kozieł 500410422.

Udrażnianie kanalizacji wewnętrznej to usuwanie zatorów z kratek podłogowych, zlewów, umywalek i innych urządzeń sanitarnych.

Zapchany zlew lub toaleta? Wielu użytkowników spotkało się z tego typu problemem, zwłaszcza w przypadku, gdy nie przestrzega się pewnych zasad używania instalacji kanalizacyjnej. Zużyte środki higieniczne wrzucane do toalety, papier, odpadki higieniczne, szmaty czy tłuszcz i nie tylko, powodują, że kanalizacja się zatyka. Również detergenty, osadzający się kamień i zanieczyszczenia, takie ja fusy po herbacie i kawie, mają wpływ na drożność pionów kanalizacyjnych.

Aby uniknąć tworzenia się zatorów w rurach należy czyścić je okresowo. Udrażnianie rur można przeprowadzać na trzy sposoby: mechanicznie, ciśnieniowo oraz biologicznie. Najczęściej stosuje się metodę mechaniczną, gdzie przepychanie rur polega na użyciu sprężyny mechanicznej. Przepychanie rur metodą ciśnieniową polega na wykorzystaniu wody pod wysokim ciśnieniem. Są to metody doraźne, szybkie. Metoda biologiczna jest bardziej czasochłonna. Polega na wprowadzeniu do kanalizacji bakterii a następnie na mechanicznym przepchaniu rur.

Pamiętaj:

Granulki środków chemicznych do udrażniania rur, dostępnych w sprzedaży nie rozpuszczają się do końca w kanalizacji, osadzają się na ściankach rur i zastygają na kamień, przyczyniając się do zatkania kanalizacji.