Instalacja i naprawa centralnego ogrzewania w Warszawie? inż Andrzej Kozieł 500410422.

Centralnym ogrzewaniem nazywamy system ogrzewania domów jednorodzinnych. Instalacje grzewcze w domach zasilane są wodą ogrzewaną za pomocą kotła olejowego, gazowego lub na paliwo stałe. Do najczęściej spotykanych należą instalacje grawitacyjne, gdzie woda gorąca płynie do góry, a woda zimna w dół, oraz instalacje grawitacyjne, gdzie obieg wody wymusza pompa.

Decydując się na montaż określonego kotła oraz osprzętu centralnego ogrzewania, warto poradzić się specjalistów, którzy wyliczą moc odpowiednią do potrzeb domu i domowników, biorąc pod uwagę czynniki ekonomiczne, funkcjonalne i inne, które mają znaczenie dla konkretnej osoby.

Centralne ogrzewanie Warszawa:

 • Instalacja centralnego ogrzewania w systemie dwururowym lub jednorurowym
 • Montaż instalacji co natynkowo
 • Instalacja kotłów na paliwo stałe
 • Instalacja kotłów gazowych
 • Instalacja i montaż kotłów olejowych
 • Instalacja i montaż przepływowych ogrzewaczy wody
 • Montaż instalacji niskotemperaturowych
 • Montaż instalacji wysokotemperaturowych
 • Montaż instalacji ogrzewania podłogowego
 • Instalacja pomp wymuszających obieg wody
 • Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania
 • Naprawa i konserwacja istniejących instalacji